SITE MANAGEMENT (MENE SMO)

Mene SMO able to resourcing Clinical Research Coordinators (CRC). All Mene SMO CRCs are  experienced and specialized research professional working with and under the direction of PI. CRC suppor

WAREHOUSING/ LOGISTICS/ SOURCING (DEPOT MERIDIAN)

WAREHOUSING/LOGISTICS/ SOURCING ( DEPOT MERIDIAN) licensed in Turkey to purchase medical products required as comparators/ Concomitant/ rescue medications for a clinical trial 8680713050015

Klinik Araştırmalarda Etik Komitelerin Rolü ve Önemi

April 22, 2015

Klinik Araştırmalarla uğraşan tüm tarafların etik incelemelerin önemini ve rolünü çok iyi kavraması, sürekli eğitim ve standardizasyon konusunda ısrarlı ve kararlı olması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bu konuda ciddi bir mesafe kaydedilmiş olmakla birlikte, halen kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğu açıktır.

Klinik Araştırmalarda Etik Komitelerin Rolü ve Önemi